Speakers

Aditya Iyengar

Amitabha Bagchi

Andaleeb Wajid

Anita Nair

Anuja Chandramouli

Baijayant Jay Panda

Boris Razon

Devdutt Pattanaik

Githa Hariharan

Gurcharan Das

Heather O'Neill

Himanjali Sankar

Kalpana Swaminathan

Kulpreet Yadav

Manu Bhattathiri

Meghna Pant

Milee Ashwarya

Natasha Badhwar

Neel Mullick

Nilanjan Choudhury

Oswald Pereira

Parvathi Ramkumar

Parvati Sharma

Prajwal Hegde

Prayaag Akbar

Raghav Chandrar

Ravinder Singh

Roopa Pai

Sathya Ramaganapathy

Sharif Rangnekar

Shashi Deshpande

Shruti Garodia

Sreemoyee Piu Kundu

Susmita Mukherjee

Udayan Mukherjee

Usha Ananda Krishna

Varun Gandhi

Vestin Varghese

Vivek Shanbhag

Dr. Vikram Sampath

Vikram SoodSponsors

  • Powered by

  • Co-Sponsor

  • Fresh Food Partner

  • Academic Partner

  • Food Partner

  • An Initiative By

Moments from Previous Festival